Riksdagen har nu beslutat om ett nytt kvalitetssystem för högre utbildning.

– Universitetskanslersämbetet ser fram emot att ta sig an uppgiften att ta fram ett nytt kvalitetssystem som är både kontrollerande och utvecklande. Metodutvecklingsarbetet kommer att ske i nära samverkan med lärosäten, studenter och arbetslivsföreträdare, säger universitetskansler Harriet Wallberg,

Universitetskanslersämbetet räknar med att de första pilotgranskningarna ska kunna startas under hösten 2016.