Är den militära teknikutvecklingen ett hot eller ett löfte? Frågeställningen pekar ut temat för Pax Nordica 2013, ett återkommande forum för information och debatt med syfte att sprida och öka kunskap om säkerhetsfrågor. Året tema utgår från insikten att dagens säkerhetspolitiska situation – i ett globalt perspektiv – präglas av stora motsägelser.

Pax Nordica 2013 hålls torsdag den 28 februari i Humanisthuset, Hörsal E, kl. 13.00–17.00. Då talar bland andra Svenska freds- och skiljedomsföreningens ordförande Anna Ek om ”svensk försvarspolitik, mänsklig säkerhet och vapenexport”, medan frilansjournalisten Christer Åström utreder frågan om nya Super-Gripen och annan högteknologisk materiel verkligen behövs. Konferensen är öppen för alla som vill lyssna.