Från och med den 3 april bokas annonser i Vertex via Chilli Media. Ny kontakt för annonsbokningar är Anna Paulson (kontaktinfo här).

Redan gjorda annonsbokningar via Display gäller som avtalat och material vad gäller dessa hanteras också av Display (dit annonsorginal alltså levereras), men alla nya annonsbokningar från och med den 3 april sker via Chilli Media.