Betydelsen av medfödd begåvning behöver tonas ner. Viktigare för goda prestationer i skolan är motivation, ansträngning, uthållighet och positiv självbild hos eleverna, liksom stöd, stimulans och höga förväntningar från kunniga och engagerade lärare. Det är slutsatsen i en ny rapport från Skolverket.

– Den etablerade bilden att medfödd begåvning avgör om en elev kommer nå de högsta resultaten i skolan måste omvärderas, säger Karolina Fredriksson, undervisningsråd på Skolverket.

I rapporten har aktuell forskning och elevsvar från de internationella kunskapsmätningarna TIMSS, PIRLS och PISA analyserats. Slutsatsen är att synen på begåvning behöver förändras – från en föreställning om begåvning som i hög grad medfödd och statisk till begåvning som till stor del inlärda, utvecklingsbara förmågor som går att påverka genom undervisning.

– Det finns en risk att elever inte anstränger sig om särskilda förmågor ses som medfödda – elever som tror sig sakna förmågor tycker inte att det är lönt att anstränga sig och elever som sägs ha förmågor tror inte de behöver anstränga sig, säger Karolina Fredriksson.