Magnus Andersson.

Magnus Andersson, institutionen för fysik, får NTK:s pedagogiska pris, som Umeå naturvetar- och teknologkår delar ut årligen.

I motiveringen heter det bland annat att Magnus Andersson, förutom sin glädje och sitt engagemang i lärandet, ”bidrar med en utomordentlig utbildningsmiljö där han integrerar ett flertal lärandetekniker för att studenterna ska få bästa möjliga chans att ta till sig av kunskapen”.

I motiveringen påpekas också att han ”jobbar aktivt med att ständigt förbättra utbildningskvaliteten, både på sina egna kurser samt på institutionen, och tar med en inspirerande passion till sitt arbete.”

Diplomutdelning sker på NTK:s årshögtid  den 17 maj och Magnus Andersson uppmärksammas även under Umeå universitets vårpromotion den 19 maj.