Lars Lustig.
Lars Lustig.

Lars Lustig, universitetsdirektör vid Umeå universitet, har utsetts till ledamot i styrelsen för Universitets- och högskolerådet.

I år flyttar verksamheten vid Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret över till två helt nya myndigheter: Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslersämbetet, UHR.

– Det känns stimulerande och ansvarsfullt att få regeringens förtroende att medverka till att bygga upp den nya myndigheten med dess breda, och för såväl studenter och högskolor, viktiga uppdrag, säger Lars Lustig.

Universitets- och högskolerådet ska bland annat ansvara för tillträdes- och antagningsfrågor, information om svensk högre utbildning, bedömning av utländsk utbildning och information om EU-program och andra internationella program inom utbildningsområdet.

Regeringen utser ledamöterna till rådet.