Per Åhag vid institutionen för matematik och matematisk statistik får NTK:s pris för pedagogiska insatser 2014. I motiveringen heter det att Per Åhag ”har en speciell förmåga att motivera sina studenter att lära sig matematiska bevis, att hantera derivator och integraler samt andra komplexa uppgifter”. Per Åhags passion, engagemang och glädje för matematiken lyfts också fram i motiveringen.

Varje år delar Umeå naturvetar- och teknologkår, NTK, ut priset för pedagogiska insatser, ett ”studenternas pris” till lärare som utmärker sig bland andra.

Alla studenter vid teknisk naturvetenskaplig faktuletet kan nominera lärare till priset. Prisutdelningen kommer att ske vid NTK:s årshögtid den 15 maj.