Läkarutbildningen ska moderniseras och läkarexamen, utan krav på allmäntjänstgöring (AT), ska ligga till grund för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation. Det föreslår regeringens utredare i betänkandet För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning.

– För att möta de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför måste läkarutbildningen göras om från grunden, säger regeringens särskilde utredare Stefan Lindgren.

Med utgångspunkt i hälso- och sjukvårdens, samhällets och den medicinska forskningens behov föreslår Läkarutbildningsutredningen bland annat en sammanhållen väg fram till legitimation. Ansvaret är idag delat mellan staten och landstingen. Utredningen menar att det finns flera skäl till att modellen med allmäntjänstgöring (AT) som krav för att få legitimation, och därmed rätt att självständigt utöva läkaryrket, har tjänat ut sin roll.

Förslaget innebär att kraven för läkarexamen skärps, och att utbildningstiden förlängs, men att tiden fram till legitimation minskar.