Skillnaderna mellan studerande kvinnors och mäns hälsosituation ska nu undersökas. CSN har fått i uppdrag att genomföra studien. Uppdraget ska redovisas 31 mars 2013.

– Det är viktigt med kunskap om de bakomliggande orsakerna till varför kvinnor och män upplever sin hälsosituation på olika sätt under studietiden, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Bakgrunden är den studie som CSN publicerade tidigare i år, där det bland annat framkom att studerande kvinnor i betydligt större omfattning än studerande män upplever olika former av psykiska och fysiska besvär. Exempelvis upplever 80 procent av kvinnorna att de ofta är stressade, jämfört med 58 procent av männe.  61 procent av kvinnorna har ofta ont i rygg, nacke och axlar, medan 34 procent av männen ofta känner liknande besvär.