Kvinnor som studerar med studiemedel är mer avvaktande till att ta studielån jämfört med män. Samtidigt arbetar kvinnor oftare än män vid sidan av studierna för att slippa ta studielån. Det visar en rapport från CSN.

– Kvinnor försöker betydligt oftare än män hålla nere sin skuldsättning, bland annat genom arbete vid sidan av studierna. Män anger oftare att de tar studielån som de egentligen inte behöver för att klara sitt uppehälle, säger Carl-Johan Stolt, utredare på CSN.

När det sedan är dags att betala tillbaka på studielånen betalar kvinnor också in en högre andel av det belopp som debiteras än männen. CSN bedömer att det kan vara en spegling av kvinnors mer försiktiga attityd till låntagande.