Vilken kunskap behöver man för att göra ett program och vilka är grundstenarna i de flesta programspråken?

Kursen riktar sig till studenter, anställda och allmänhet som inte har så stor teknisk kunskap men som ändå vill förstå mer om hur man skapar exempelvis ett datorprogram eller en webbapplikation.

Torsdag den 21 februari kl. 13.00–16.00 i Samhällsvetarhuset, HUMlab, under universitetsbiblioteket.