Umeå studentkår öppnar sin akutlånefond för studenter som är medlemmar i kåren och som drabbas ekonomiskt om undervisning och examination skulle ställas in.

Om ett lärosäte som Umeå universitet tillfälligt upphör med verksamheten på grund av coronaviruset så kommer studenter inte att få studiemedel från CSN. Det skulle få förödande konsekvenser, menar Umeå studentkår, och studenter riskerar att hamna i en mycket utsatt situation.

Därför öppnas kåren sin aktulånefond för ändamålet. Den är öppen för Umeå studentkårs medlemmar och det maximala lånebeloppet är  4500 kronor. Lånetiden är högst fem månader och räntesatsen 6 procent per år. 

För mer information, kontakta Umeå studentkår.