Trea i Sverige. Det är Umeå universitets genomsnittsplacering i International Student Barometer 2016. I många kategorier kniper Umeå förstaplatsen bland svenska lärosäten.

International Student Barometer (IBS) är en enkät som mäter hur nöjda studenter är med olika aspekter av sina studier och vardagslivet i staden de studerar i. Enkäten har besvarats av studenter vid 182 lärosäten runt om i värden, varav 12 var svenska lärosäten. Av Umeå universitets 1300 internationella studenter medverkade drygt 40 procent.

Bland de svenska lärosätena intar Umeå universitet en förstaplats i kategorier som bibliotek, IT-stöd, sociala aktiviteter, bostadskontor och introduktionsdagar.

I huvudkategorin Lärande placerar sig universitetet på en tredjeplats i Sverige och på femteplats i Europa (65 lärosäten). I underkategorin lärandestöd innehar Umeå en förstaplats i Sverige och Europa, samt en andraplats globalt.

– Vi är mycket stolta över resultaten. Umeå universitet har medverkat i ISB sedan 2009 och vi har haft stabila resultat sedan dess men vi ser också att det finns områden där studenterna inte får tillräckligt stöd, till exempel när det gäller karriärvägledning och arbetslivserfarenhet, säger Heidi Hansson, vicerektor med särskilt ansvar för internationalisering samt lika villkorsfrågor.