Den 1 april går startskottet för den första etappen i den stora ombyggnationen av Humanisthuset.  Projektet, som ska stå färdigt hösten 2014, kommer innebära att bland annat B- och C-korridoren samt södra fasaden kommer hållas stängda från och med i höst, när den andra och sista etappen tar fart. Även kafé Humlan (”Humfiket”) håller stängt från och med i höst.

– Klassrummen kommer ersättas med andra salar på campus under tiden det byggs, säger Anna Strömberg som är lokalplanerare vid lokalplaneringsenheten.