Höstterminens första nummer av Vertex, som innehåller allt från kurskompisromantik till val och kårpolitik, finns nu att hämta i Vertex tidningsställ på campus, se lista nedan.

Läs mer om innehållet i Vertex nr 4-2018.