Höj bidragsdelen till hälften av studiemedlet. Det gynnar mångfalden av studenter på våra universitet och högskolor, menar Jonas Nordström (S) och Rebecca Carlander (V) vid Umeå studentkår. 

Det finns en rädsla för att belåna sig, framför allt bland studenter från studieovana miljöer”, skriver Nordström och Carlander i en debattartikel i Västerbottens folkblad.

”Vi ser därför att en höjning av bidragsdelen i studiemedlet är nödvändig för att inte missa de grupper som annars inte söker sig till högskolan”.

Läs hela artikeln här.