Regeringen har utsett Harriet Wallberg till universitetskansler och chef för Universitetskanslersämbetet.

Harriet Wallberg är professor i fysiologi och var 2004-2013 rektor för Karolinska institutet och sedan 2002 ledamot av Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Hon tillträder sitt nya uppdrag den 1 juni 2014.

– Sverige har en stolt tradition inom högre utbildning med många framstående lärosäten, men vi utmanas och måste hela tiden bli bättre. Universitetskanslersämbetet ska vara tufft i sina granskningar, men också en motor i att utveckla kvaliteten, säger Harriet Wallberg.