Se de rätta svaren.

Lanseringen av studenttidningen Vertex som magasin, i form av nr 1-2018, firades i Lindellhallen förra veckan.

Där kunde studenter bland annat fylla i en quiz med frågor om Vertex, vilket ett hundratal passade på att göra. Bland de många som kunde ge tre rätta svar (se bild t.h.) har följande vinnare dragits som får var sin biocheck till valfri film:

The right answers.

• Elinor Elovsson
• Kou K. Gbargbay
• Sef Meens Eriksson
• Paulina Enoksson
• Asta Steffner
• Otto Almstedt
• Yasmine Borg

Alla vinnare har meddelats via mejl.
Grattis! säger vi från Vertex.