Sustainergies Academy är ett program där studenter får inblick i hur företag arbetar med hållbarhet och ansvarstagande. En grupp på 30 studenter från olika utbildningar deltar i workshops med företag inom olika branscher och ger input på deras hållbarhetsutmaningar. Vertex skrev i våras om projektet, läs artikel här.

Programmet – som är öppet för studenter från alla studieinriktningar, kostnadsfritt och anpassat för att löpa vid sidan av studierna –inleds med en introutbildning för studenterna. Sedan följer fyra företagsbesök med praktiskt arbete kring hållbarhetsfrågor i caseformat. Intresserade kan anmäla sig fram till den 18 september på sustainergies.se/academy

Programmet beräknas starta med kick-off och introutbildning första veckan i oktober.