Inspirerande! Det är lockropet som sprids kring filmen In Transition 2.0, som den 26 april visas i Humlab-X på Konstnärligt c­ampus. Filmen berättar om hur osäkr­a tider kan mötas med  kreativitet, initiati­v och engagerad optimism, och exemplen kommer från hela världen.

Bakom filmen står Transition Network, vars svenska del heter Omställning Sverige. Nätverket arbetar för att i kommuner och stadsdelar samla människor för att möta de utmaningar som följer i kölvattnet av oljekonsumtion och klimatförändringar. Uppgiften är att inspirera, uppmuntra, stödja, lära upp och bygga nätverk för lokala utvecklingsgrupper som överväger, initierar och genomför omställningsinitiativ.

Filmen In Transition 2.0 berättar om fler­a sådana projekt – till exempel om samhällen som skapar egna valutor och människor som odlar mat vid tunnelbanan, startar en digital valuta och inrättar egna sol­energibolag. I anslutning till filmvisningen, som är gratis, blir det utrymme för samtal om dessa frågor. Start kl. 16.00 i Humlab X  i Bildmuseet-huset på Konstnärligt campus. Arrangerar gör Studieförbundet Vuxenskolan, HUMlab och Omställningsrörelsen.