Kandidatutbildningen i svenska och nordiska språk i Umeå håller hög kvalitet, enligt Universitetskanslersämbetets utvärdering.

Det är ett medelgott omdöme, då Universitetskanslersämbetet (UKÄ) bedömer utbildningarna enligt en tregradig skala: mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet. Totalt har UKÄ har granskat 25 utbildningar i svenska/nordiska språk vid landets universitet och högskolor.

I kandidatutbildningen studeras svenska språket, dess struktur och historia, men också språkets betydelse för samhälle och individer, regionala och sociala skillnader i språkbruk, retorik, skriftbruk och språkinlärning. De flesta som tar en kandidatexamen i svenska/nordiska språk i Umeå studerar på språkkonsultprogrammet, men det är också möjligt att nå en examen genom att läsa fristående kurser i nordiska språk eller i svenska som andraspråk.