”Cyberspace is not the limit.” Det är en av rubrikerna när institutionen för socialt arbete firar 50 år fredagen den 7 september.

Jubileet, som har framtidsfokus, firas bland annat med öppna föreläsningar i Hörsal A i Lindellhallen kl. 09.00-15.30. Urban Markström talar om psykisk ohälsa i välfärdssamhället, Anna-Lena Perdahl konstaterar att cyberspace is not the limit och Lennart Nygren att Futurum nobis est, ”framtiden är vår”.

Det blir även prisutdelningar, bland annat för bästa kandidatuppsats vårterminen 2012 och bokbord. Dagen avslutas med fest på Restaurang Äpplet.

Institutionens jubileumssida

http://www.socw.umu.se/om-institutionen/50-arsjubileum/