Frågelådan ”Fråga forskarna: Unga online” tar in två nya forskare som ska besvara frågor om ungas internetberoende och sexualitet på nätet. Målet med frågelådan är att ge en mer informerad och nyanserad debatt om unga och nätet.

Under ett års tid har forskarna Elza Dunkels från Umeå universitet och Marcin de Kaminski från Lunds universitet svarat på frågor om unga och nätet via den digitala frågelådan. Nu utökas gruppen med två forskare med fokus mot internetberoende och sexualitetsfrågor: Daniel Kardefelt-Winther från London School of Economics och Jack Lukkerz från Malmö högskola.

– För unga är nätet en väsentlig källa till kunskap och arena för utbyte vad gäller tankar runt sexualitet, säger Jack Lukkerz. Vuxna behöver möta ungas frågor om sex på nätet på ett öppet och bekräftande sätt.

Fråga Forskarna: Unga online  är öppen för alla som har frågor och funderingar kring unga, nätet och därtill relaterade diskussioner.