Höstterminens första nummer av Vertex, om bland annat regelslarv som drabbar studenter, finns nu i Vertex alla tidningsställ på campus. Se listan nedan. 
Läs mer om innehållet i Vertex nr 4-2019.