Torsdag den 22 oktober kl. 18.00 föreläser Dzenan Sahovic i hörsal A, Lindellhallen, under rubriken ”Stängda gränser och öppna hjärtan – vägen genom Europa till Sverige”.

Sahovic, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet, kom själv till Sverige som flykting från krigets Bosnien i början av 1990-talet och har personliga erfarenheter av flyktingskap och integration.

Föreläsningen tar upp hur den svenska debatten ser ut, gränser som stängs och hjärtan som öppnas, integrationsproblematik och vad man kan göra för att välkomna människor på flykt och underlätta deras första steg i Sverige.

Hjälporganisationen Refugees welcome kommer att vara på plats för att tala om sitt arbete. Föreläsningen sker i samarbete mellan Folkuniversitetet och Utrikespolitiska föreningen.