Det europeiska CBRNE-centret är en centrumbildning knuten till den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet och har idag lokaler i KBC-huset på campus. CBRNE-centret arbetar med forskning, övning och utbildning inom områdena för säkerhet och sårbarhet. Fokus ligger på incidenter med kemiska (C), biologiska (B), radiologiska/nukleära (R/N) och explosiva (E) ämnen.

Hösten 2013 har centret haft sin nuvarande form i fem år och den 6 november firas detta med en eftermiddag full av aktiviteter och föredrag i de farliga ämnenas tecken. Från 13.00 till 17.00 är studenter, allmänhet och universitetsanställda välkomna att delta i firandet i KBC-huset och lyssna på föredrag av bland andra Dzenan Sahovic, Åke Sellström och Ola Claesson.