Hur ska biblioteksbesökaren få korn på den litteratur och de tidskrifter som enbart finns i elektronisk form? En grupp studenter från Designhögskolan har funderat på detta i ett projekt där Umeå universitetsbibliotek, HUMlabX och Designhögskolan velat undersöka hur man synliggör de tidskrifter man inte fysiskt ser i ett bibliotek.

Fredag den 18 januari kl. 9–12 visas, i HumlabX på Konstnärligt campus, förslagen i form av både ljudlösningar, användning av golvet och interaktiva skärmar.