Vertex nr 1–2020, om bland annat fuskandet bland studenter, arbetslivet som väntar och konstiga upplevelser på campus, finns idag att hämta i Vertex tidningsställ på campus (se lista nedan). Läs mer om innehållet i nya numret.

Vertex tidningsställ finns här:
• UB, entréhallen
• Lindellhallen
• Umeå studentkår
• Samhällsvetarhuset (vid kafé Tornet)
• Humanisthuset – entréer
• Beteendevetarhuset (nära fiket)
• Universum
• MIT-huset
• Naturvetarhuset
• NTK:s expedition
• KBC – i fiket
• Vårdvetarhuset
• NUS – kafé 9:an
• Konstnärligt campus – restaurangen