65 procent av de studerande säger att de har en ganska bra, bra eller mycket bra ekonomisk situation. De flesta är också nöjda med sin studiesituation, men en högre andel än tidigare anser att studietempot är för högt.

Det visar en ny undersökning från CSN, som dock konstaterar att andelen nöjda med ekonomin minskat något (två procentenheter) sedan 2015. Det har också blivit mindre vanligt att få ekonomiskt stöd från anhöriga.
– Det gör att studiemedlet tycks bli allt viktigare för de studerandes ekonomi, säger Andreas Dahlkvist, utredare vid CSN.

43 procent av de studerande säger att de jobbar vid sidan av studierna.
– Andelen som arbetar vid sidan studierna har ökat marginellt de senaste två åren. Det vanligaste skälet att arbeta vid sidan om studierna är att skaffa sig extrapengar, säger Andreas Dahlkvist.

Läs hela rapporten här.