Hur ser bostadssituationen ut för studenter och unga i Umeå? Det är en av programpunkterna under seminariet ”Bostäder för unga i Umeå” den 16 oktober kl 13.00–16.45 i Sliperiet, Konstnärligt Campus.

Aktörer från universitetet, kommunen och studentkårerna deltar, liksom Boverket, Bostaden och Akademiska Hus.

En paneldebatt kl. 15.35 avslutar dagen. Se hela programmet här.