Umeå Kommun och Akutrumsförmedlingen vill följa upp nya studenters boendesituation i Umeå. På linkedstudent.se har man därför lagt ut ett uppdrag lämpligt som examensarbete eller uppsats.

Målet är att undersöka hur boendesituationen utvecklat sig för de studenter som varit i kontakt med Akutrums-förmedlingen under 2012 – då hösten blev en av de mer kaotiska terminsstarterna på länge vad gäller bostadsläget.

Undersökningen ska helst vara klar innan höstterminen 2013.

Länk till uppdraget.