Barnmorskeutbildningen vid Umeå universitet håller hög kvalitet, enligt Universitetskanslersämbetets utvärdering.

I UKÄ:s kvalitetsutvärdering ingår 18 utbildningar som leder till en barnmorskeexamen eller till en magister- eller masterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa samt internationell hälsa.

15 av utbildningar, däribland den i Umeå, får omdömet ”hög kvalitet”. Ingen utbildning får det högsta omdömet ”mycket hög kvalitet”.

Däremot bedöms tre av utbildningar ha ”bristande kvalitet”. Det är barnmorskeutbildningarna vid Mälardalens högskola och Högskolan Dalarna samt Karolinska Institutets magisterutbildning mot Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.