Sveriges universitetslärarförbund JO-anmäler Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. SULF anser att skolan inte klarar av att leva upp till grundläggande myndighetskrav, skriver VK. Carl Falck, förbundsjurist, uppger att SULF ”i stort sett aldrig” anmäler en arbetsgivare till JO.
– Det är mycket ovanligt men vi är väldigt oroliga över skolan, lärarnas arbetsmiljö och studenternas examensmöjligheter, säger Carl Falck till VK.

Anmälan handlar om att Arkitektshögskolan köper undervisningstjänster av företaget Public works group, med säte i London. Sulf misstänker att upphandlingen inte skötts på korrekt sätt och har därför begärt, men inte fått, efterfrågade dokument som styrker att skolan har gjort en upphandling av företagets uppdrag, vilket skolan är skyldig att göra enligt Lagen om offentlig upphandling.

I början av mars vädjade två internationella studenter vid Arkitekthögskolan till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) om stöd för att orka med arbetsmiljön på skolan.

I april JK-anmälde SULF Umeå universitets rektor Lena Gustafsson för tjänstefel med hänvisning till ett personalärende på Arkitekthögskolan.