Anna Fahlgren vid institutionen för molekylärbiologi får Umeå naturvetar- och teknologkårs pedagogiska pris 2016. Detta för att hon på ett tydligt sätt visar vad som förväntas av de studenter som deltar på hennes kurser.

”I hennes undervisning är tydlighet, motivation, tillgänglighet och variation centrala byggstenar som leder henne i sitt arbete. Hon arbetar för att studenter ska känna sig delaktiga i klassrummet och kunna kommunicera sin erhållna kunskap”, heter det vidare i motiveringen.

Priset delas ut under NTK:s årshögtid den 12 maj.