Allt mer resurser satsas på forskning inom den svenska högskolan. Mellan 2008 och 2012 har universitetens och högskolornas intäkter för forskning och utbildning på forskarnivå ökat med 19 procent, vilket motsvarar 5,7 miljarder kronor. Det visar en ny kartläggning som Universitetskanslersämbetet gjort.

Staten är den klart största forskningsfinansiären. Över 70 procent av lärosätenas forskningsresurser kommer från staten. De statliga medlen har ökat med 4,4 miljarder kronor mellan 2008 och 2012, en ökning på 21 procent. Men även intäkter från andra forskningsfinansiärer har ökat stort, med 15 procent.