Den 5 december lämnar kåren tillbaka makten över studietiden till engagerade och drivna studenter, skriver Johan Lindgren, RIK, inför det kommande kårfullmäktigemötet.

Johan Lindgren, RIK.

Så närmar vi oss halvtid för den mandatperiod Rimligt Initiativ för Kåren, RIK, fått av er medlemmar. Det har varit en lärorik, omtumlande och hektisk halvlek. Men vi har mycket kvar att göra!

Vi i RIK som har fått privilegiet att genom olika uppdrag och i olika former representera er studenter inför universitetet, kommunen och andra aktörer kan inte göra annat än tacka. Tacka för att vi genom det stöd ni gett oss kunnat påbörja arbetet för en sammanhållen kår, en kår som för första gången på väldigt länge arbetar och kommer arbeta för alla studenter. En kår som inte kommer bygga på en majoritetet och en opposition, utan på en samlad studentröst som kommer kunna stå stark i framtiden för att försvara alla studenters intressen.

Tack vare det mandat ni givit RIK har kåren:
• Vridit och vänt på varenda krona, där vi genom effektiviseringar kommer kunna satsa mer på er studenter i framtiden,
• Fyllt nästan alla förtroendevalda poster, vilket innebär att studentperspektivet ges betydligt mer inflytande i olika organ,
• Förhindrat en höjning av medlemsavgiften,
• Tagit krafttag för att bygget av ett kårhus ska komma igång,
• Byggt former för sektionsöverskridande samarbete.

Vi har alltså påbörjat det gräsrotsarbete som sektionerna kommer ta över nästa år, efter att kårens stadgar ändras den 5 december. Ett gräsrotsarbete som bygger på det jag nämnt tidigare, en enad kår och ett universitet för alla studenter.

Vi tror nämligen på fler sektionsöverskridande tillställningar, där du som student får möjlighet att lära känna personer från andra program. Vi tror på ett utökat sektionsöverskridande sammarbete, där sektionerna kan stötta och dra lärdomar av varandra. För att i bästa möjliga mån kunna förgylla och förbättra din studietid.

Förhoppningen med och målet för RIK har varit och förblir att RIK ska upphöra att existera när mandatperioden tar slut. För vi tror att din studietid på Umeå universitet kommer bli som bäst om du har så stor möjlighet som möjligt att påverka den. Den möjligheten får du genom att kåren styrs av sektioner och inte av listor som driver andra frågor än de studentpolitiska!

Så den 5 december lämnar vi tillbaka makten över din studietid, från partipolitiska karriärpolitiker till engagerade och drivna studenter.

Johan Lindgren
gruppledare RIK