Det behövs en försörjningsmodell för studenter som tryggar alla livssituationer och som premierar genomförda studier, menar Alfred Askeljung och Cecilia Bergengren från Saco Studentråd.

Saco Studentråd har med arbetet om Studielinjen och rapporten Fortfarande Utbildning straffbart? visat på bristerna i socialförsäkringarna och hur den ökande heterogeniteten bland dagens studenter spär på redan existerande problem. Får du barn innan du arbetat någon längre tid står du i princip utanför socialförsäkringssystem.
Föräldrapenningen är ett av flera system som inte är anpassat för dagens studenter. Idag är en av fyra kvinnliga studenter förälder och trenden går i riktning mot att alltfler får barn.

ETT AV PROBLEMEN med den svenska högre utbildningen är den dåliga genomströmningen. Snittåldern för att ta sin examen är 29.5 år, en av de högsta i OECD. Många människor utbildar sig genom hela livet och byter karriär en eller kanske till och med flera gånger vilket förklarar den höga genomsnittsåldern.
Vi anser att systemen borde stödja och uppmuntra kompetensutveckling genom hela livet och då behöver vi genomföra reformer för att mjuka upp ett inflexibelt system.

PRAXIS OCH RIKTLINJER för studieförsörjning är dessutom alldeles för otydliga. Blir man sjuk och måste ta ledigt en period går det inte att studera på halvfart för att komma in i studierna långsamt och säkert igen. Att karensdagarna för studenten är på 30 dagar, till skillnad från en arbetstagares 2-3, skapar en stress och ekonomisk osäkerhet. Detta är något som syns i studenters psykiska hälsa där främst unga kvinnor mår sämre än genomsnittet.

REGERINGENS UTTALADE MÅL är att öka genomströmningen i högre utbildning. Det är ett ett mycket behjärtansvärt mål som vi till fullo delar. Mer måste dock göras för att uppnå detta, den nuvarande reformagendan är otillräcklig. Vi behöver ett enklare system som täcker alla olika grupper av studenter. Den tid och penningmängd som investeras i högre utbildning är enorm och det är en stor förlust både för samhället och individerna som utbildar sig att systemen inte premierar genomströmning.

VI EFTERFRÅGAR ETT socialförsäkringssystem och en försörjning för studenter som tryggar alla livssituationer och som premierar genomförda studier. Det är något alla skulle tjäna på. Inte bara studenten som grupp utan samhället i stort. Välfärd och utbildning ligger hand i hand för ett konkurrenskraftigt Sverige.

ALFRED ASKELJUNG
Ledamot Saco Studentråd, Ingenjörsstudent
CECILIA BERGENGREN
Ledamot Saco Studentråd, Lärarstudent