De kvinno-, ungdoms- och löntagarfientliga drogliberalerna i Centerns ungdomsförbund, CUF,  är ytterligare ett skäl till att arbeta för att fälla högeralliansen i valet 2014, menar Joacim Strand och Davis Kaza i Arbetarpartiet. CUF svarar.

Centerpartiets Ungdomsförbund, CUF, som nyligen haft förbundsstämma i Umeå, är ett av de mest provocerande och urartade ungdomsförbunden bland Sveriges partier. En verklig skamfläck inom svensk politik. Låt oss förklara varför.

Under valrörelsen 2010 bedrev CUF en kampanj för att bland annat avskaffa LAS och MBL samt underminera kollektivavtalen under parollen ”Fuck Facket Forever”. Denna kampanj kunde inte tolkas som något annat än en krigsförklaring mot hela fackföreningsrörelsen.

TILL DETTA SKA LÄGGAS ATT CUF är ivriga förespråkare av sänkta ingångslöner – för ungdomar och vuxna! Ett av förbundets tidigare ”stjärnskott”, nuvarande näringsministern Annie Lööf (C), utmärkte sig i våras genom ett utspel om sänkta ingångslöner med 20-25 procent för löntagare i alla åldrar. Sammantaget framstår CUF som ett av de mest löntagarfientliga politiska ungdomsförbunden i Sverige.

MEN CUF UTMÄRKER SIG på fler sätt. I sitt ”sakpolitiska program” från 2011 propagerar cuf för en legalisering av sexköp! Detta innebär att CUF anser att det ska vara lagligt att köpa sex – och därmed bidrar till att öka prostitutionen. Motiveringen är att de prostituerade ska ”ha rätten att bestämma över sin kropp”. Men dagens sexköpslagstiftning, som tillåter prostitution men förbjuder sexköp, innebär just att den prostituerade har rätt att bestämma över sin kropp. Det CUF vill är att avkriminalisera sexköparna.

FÖRBUNDET BEDRIVER ÄVEN en hänsynslös alkoholpolitik. I sitt sakpolitiska program vill CUF sänka alkoholskatterna och tillåta försäljning av alkoholhaltiga drycker på upp till 15 procent i livsmedelsbutiker. Dessutom anser de att barer och krogar själva ska få bestämma hur länge de ska få ha öppet! Enligt Folkhälsoinstitutet skulle sänkt alkoholskatt med 40 procent och ett slopande av Systembolagets monopol ge 2-3 procent högre alkoholkonsumtion. Resultat: 260 fler dödsfall, 1_600 fler fall av grov misshandel och 1,6 miljoner fler sjukdagar. CUF:s alkoholpolitik är helt ansvarslös.

ÄNNU VÄRRE DROGLIBERALA krafter finns dock dolda inom CUF. Inför valet 2010 var nuvarande CUF -ordföranden Hanna Wagenius med och skrev ett ”liberalt manifest”. I detta manifest propagerade hon bland annat för en legalisering av narkotika! Denna typ av åsikter finns inte bara hos CUF -ordföranden. Även andra ledande personer inom CUF , bland annat från Stureplansavdelningen, propagerar för legalisering av droger – främst cannabis.

ATT DESSA KVINNO-, UNGDOMS- och löntagarfientliga drogliberaler finns inom ett ungdomsförbund till ett regeringsparti är ytterligare ett skäl till att arbeta för att fälla högeralliansen i valet 2014.

 JOACIM STRAND & DAVIS KAZA
Arbetarpartiet (f.d. Rättvisepartiet Offensiv)

”Vi vill förbättra situationen för utsatta”

SVAR DIREKT: Arbetarpartiet går till frontalattack på Centerpartiets Ungdomsförbund. Vi beskrivs som provocerande, kvinno-, ungdoms och löntagarfientliga.

VAD HAR VI DÅ GJORT FÖR ATT förtjäna dessa epitet? Jo, vi har tydligt tagit ställning för arbetsmarknadspolitiska åtgärder som faktiskt minskar arbetslösheten, däribland för att riva upp lagen om anställningsskydd eftersom den diskriminerar unga. Vi har tagit ställning för ungas rätt att själva ska ha makten att förhandla om sina anställningsförhållande, istället för att bli styrda av fackpampar. Vi har tagit ställning för att ta bort sexköpslagen, som visat sig försämra situationen för människor som säljer sex frivilligt såväl som de som tvingas göra det. Kort sagt, vi vill förbättra situationen för många som är utsatta i dagens samhälle.

MAN ANGRIPER OCKSÅ VÅR alkoholpolitik. Där kan det vara väl värt att notera att de prognoser om vilka skador som skulle uppkomma efter att vi gick med i EU inte varit i närheten av att besannats. Att säga att vi har en hänsynslös alkoholpolitik är grundlöst.

För Arbetarpartiet verkar det dock viktigare att ropa högt än att ha rätt och att faktiskt göra något åt exempelvis den utsatthet som unga i arbetslöshet drabbas av. Det kan vi i CUF inte acceptera.

HANNA WAGENIUS, Förbundsordförande CUF
VICTORIA LINDGREN, Distriktsordförande CUF Västerbotten