Om inte politikerna själva anser sig bäst på att sköta kårens kärnverksamhet, kan man ifrågasätta deras rättfärdigande av en politiskt styrd kår, skriver signaturen ”Glad och tacksam sektionare”. VSF svarar.

Under senaste åren har en debatt pågått kring de politiska partiernas vara eller icke vara i Umeå studentkår. En debatt som under senaste kårfullmäktige tog en oväntad, men av vissa inte ovälkommen, vändning. På sittande möte yrkade då vänstern (VSF) på ett annat förslag rörande tillsättningen av central utbildningsbevakare än det styrelsen (där vänstern är en del) lagt fram – och det kan mycket väl tänkas att man började slå ner den sista spiken i partipolitiken inom Umeå studentkårs kista.

SAKEN RÖRDE ALLTSÅ TILLSÄTTANDET av en central utbildningsbevakare, där styrelsens förslag till beslut var att tillsätta en rekryteringsgrupp med representanter från både sektioner och fullmäktige. Det vänstern yrkade på var att tillsättandet av en central utbildningsbevakare helt skulle delegeras till sektionerna. Ett förslag som man från vänsterns sida var emot under föregående år och man röstade också ner det förslag som fjolårets valberedning lade fram, något som skapade stor frustration och ilska hos opposition och sektioner den gången.

Nu verkar alltså vänstern vänt i frågan och yrkade själva på att sektionerna helt får ansvar för tillsättandet. Ett yrkande som också vann majoritet i fullmäktige.

Denna händelse öppnar onekligen dörren för en sektionsstyrd kår på vid gavel, för att inte säga att dörren snudd på slås in.

BESLUTET ATT VILLKORSLÖST delegera uppgiften att tillsätta en central utbildningsbevakare ger en tydlig signal. Eftersom en studentkårs kärnverksamhet är just utbildningsbevakning, kan beslutet inte misstolkas: kårens fullmäktige anser att det är sektionerna som sköter kårens kärnverksamhet bäst. En signal som borde mottas med glädje av dem som vill se en sektionsstyrd kår. För om inte politikerna själva anser sig bäst på att sköta kårens kärnverksamhet, kan man ju ifrågasätta deras rättfärdigande av en politiskt styrd kår.

DESSUTOM VÄCKER SJÄLVA FÖRFARANDET kring beslutet också frågan om hur bra det politiska styret egentligen är för kåren som organisation och i förlängningen studenterna. Det är viktigt att en organisation såsom en studentkår, som ska stå upp och försvara studenters rättigheter, präglas av ett internt lugn och inte interna stridigheter. Ser man på händelserna kring beslutet att delegera uppgiften att tillsätta en central utbildningsbevakare till sektionerna, att vänstern, som är ett parti som varit med och tagit fram ett styrelsebeslut sedan på sittande fullmäktige yrkade emot det förslag man själva varit med om att ta fram, kan inte ses som något annat än tecken på stora interna sprickor.

Och med sådana interna sprickor är det svårt att tänka att kåren verkligen kan lägga maximal energi på att bevaka studenternas rättig­heter. Detta dessutom under ett år då det, åtminstone på pappret, borde vara en (ovanligt) enad styrelse då alla partier kommer från samma politiska vänsterkant.

DET SKA BLI MYCKET SPÄNNANDE att följa utvecklingen på Umeå studentkår och undertecknad kommer inte vara förvånad om kåren är sektionsstyrd inom några år, det skulle vara den naturliga konsekvensen av beslutet att delegera uppgiften att tillsätta en central utbildningsbevakare till sektionerna. Undertecknad skulle inte heller gråta över den utvecklingen.

GLAD OCH TACKSAM SEKTIONARE

Viktigt att alla  får komma till tals

SVAR DIREKT: Vänsterns studentförbund, VSF, ser inte tillsättandet av central utbildningsbevakare som att vi därmed “slår in dörren” för en sektionsstyrd kår. Vårt arbete i denna process handlar om att skapa en varaktig och gemensam lösning med breda överenskommelser där både de politiskt tillsatta samt sektionerna kan vara nöjda.

Det förslag vi lade fram på kårfullmäktige skapar en enkel och rak delegationsordning samt ett starkare band mellan den politiskt tillsatta kåren och sektionerna.

Utbildningsbevakning är en av kårens allra viktigaste uppgifter, men organisationen är mycket mer än så. I det dagliga arbetet handlar det om att ta utbildningspolitiska beslut och ställningstaganden, vilket är viktigt för att skapa en demokratisk och transparent organisation där studenter kan lita på att de tillsätter oss på åsiktsmässig basis istället för vilka vi känner. Samtidigt är det viktigt med en blandad organisation där alla får komma till tals, vilket vi anser att denna överenskommelse leder till.

JOAKIM MÄKI
Gruppledare,
Vänsterns studentförbund (VSF), Umeå