Om vi får förnyat förtroende ska vi genomföra satsningar som möjliggör 20 000 nya student-bostäder. Det skriver moderaterna Anna Kinberg Batra och Edward Riedl.

Sverige växer. Jobben har sedan 2006 blivit 300 000 fler och våra universitet och högskolor har fler studenter än någonsin tidigare. Det är bra, inte bara för den enskilde utan också för Sverige och vår konkurrenskraft.

Nu har höstterminen börjat, och Umeå fylls av över 30 000 studenter. Lägenheter, framförallt små och billiga sådana, blir hett eftertraktade. Samtidigt seglar Umeå upp som en av tre nya studentstäder med bostadsbrist på Sveriges Förenade Studentkårers lista.
Sedan 2006 så har anslagen till Umeå Universitet ökat med mer än 500 miljoner kronor och särskilda satsningar har gjorts för att bygga ut programmen för bland annat läkare, sjuksköterskor, jurister och ingenjörer. Det ställer höga krav på bostadsbyggande. Fler studieplatser måste matchas med fler bostäder.

Därför går Alliansen till val på Sverigebygget. Alliansen lovar att om vi får förnyat förtroende kommer vi att genomföra satsningar som möjliggör för att bygga minst 150 000 nya bostäder varav 20 000 är studentbostäder. Nya moderaterna vill dessutom utöka Sverigebygget genom ytterligare regelförenklingar. Nya regler för kan minska kostnaderna för att bygga studentlägenheter med 25 procent.
Akademiska hus ska också bidra till fler studentbostäder byggs. Därför vill vi tydliggöra att bolagets inriktning omfattar byggande och förvaltande av studentbostäder. Bolaget bör tillsammans med andra kunna bidra med 12 000 nya studentbostäder fram till 2020.

Mot vår politik står oppositionen som konsekvent motsätter sig regelförenklingar och förlitar sig på subventionspolitik som bevisats ineffektiv. Vi vill att hela Sverige ska växa. Vårt mål är 350 000 fler jobb till 2020. För att lyckas med det behövs inte bara ytterligare reformer för att göra det enklare och billigare att anställa, utan också fler bostäder för alla de som söker sig till städerna för att jobba eller studera. Rösta för fler studentbostäder på söndag.

Anna Kinberg Batra (M)
Gruppledare i riksdagen och talesperson
för företagande och tillväxt

Edward Riedl (M)
Riksdagsledamot, Umeå