Nedläggningen av Nordiskt sommaruniversitet utgör en del av ett större mönster, där små men viktiga institutioner för forskning, bildning och kulturutövning hotas, menar 19 doktorander och studenter.

I år firar Nordiskt sommaruniversitet (NSU) sitt 65-årsjubileum. I slutet av juli hölls den årliga sommarsessionen, denna gång i staden Druskininkai i Litauen. På plats fanns 150 forskare, doktorander och studenter från över tio länder, som under en vecka hade möjlighet att presentera sitt arbete för varandra, utbyta erfarenheter och diskutera stort som smått.

Inspirerad av ett kontinentalt universitets- och lärdomsideal i korsning med en nordisk tradition av folkbildning och föreningsliv, är NSU en unik institution där deltagarna själva genom demokratiska procedurer bestämmer över verksamhetens inriktning. I de åtta tematiskt organiserade kretsarna deltar forskare, doktorander och studenter på jämlika villkor bortanför de hierarkier som präglar akademin. I denna jordmån har flera universitetsämnen sina rötter, till exempel genusvetenskap och konstnärlig forskning.

Genom traditionen att varje år bjuda in huvudtalare, har deltagarna fått möjlighet att gå i dialog med några av vår tids mest tongivande intellektuella, bland dem befrielseteologen Enrique Dussel, litteraturvetaren Paul Gilroy, vetenskapsfilosofen Sandra Harding, posthumanisten Katherine Hayles, medieteoretikern Friedrich Kittler och filosofen Martha Nussbaum.

Nu är emellertid den anrika institutionens framtid hotad. Efter ett beslut av Ämbetsmannakommittén för utbildning och forskning inom Nordiska ministerrådet, mister NSU från och med 2016 sitt årliga bidrag om 1,4 miljoner kronor. Ett argument är att målen med NSU bättre kan uppfyllas inom ramen för ordinarie forskningsfinansiering. Vad ett dylikt resonemang helt bortser från är studenternas och doktorandernas situation. För dessa grupper, som svårligen kan hävda sig i konkurrensen om forskningsmedel, utgör NSU ett ovärderligt forum.

Vi som skriver den här artikeln har alla deltagit i kretsen Exploring affect. Vi har olika bakgrund, som sammantaget väl illustrerar vikten av NSU. Några skriver avhandling inom kretsens område och för oss har verksamheten fungerat som ett kontinuerligt forum för att ventilera avhandlingsavsnitt med kollegor från andra ämnen. För studenter har NSU utgjort ett första möte med forskarsamhället och en chans att upptäcka glädjen i vara en del av ett större akademiskt sammanhang.

För koordinatorerna har kretsen inneburit att vi fått pröva på ett ledarskap som annars är förbehållet personer högre upp i hierarkin. Under kretsens verksamhetstid 2013-2015 har sammanlagt ett hundratal personer deltagit och nästa år publiceras ett nummer av en vetenskaplig tidskrift, som är ett resultat av kretsens arbete.

Nedläggningen av NSU utgör en del av ett större mönster, där små men viktiga institutioner för forskning, bildning och kulturutövning hotas. Med den här artikeln vill vi uppmana ansvariga politiker att tänka om. Att NSU får finnas kvar är betydelsefullt, idag och imorgon.

Skriv gärna under vårt upprop mot nedläggningen.

Vill du veta mer om NSU? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Valgerður Pálmadóttir
doktorand i idéhistoria, Umeå universitet
Synne Myreböe
doktorand, Institutionen för idé och samhällsstudier,
Umeå universitet
Andrej Belov
masterstudent i idéhistoria, Stockholms universitet
Raisa Jurva 
doktorand i genusvetenskap, Tammerfors universitet
Kasper Kristensen
doktorand i filosofi, Helsingfors universitet
Annukka Lahti
doktorand i genusvetenskap, Jyväskylä universitet
Bolette Frydendahl Larsen
doktorand i historia, Lunds universitet
Sara Seerup Laursen
doktorand i antropologi, Syddansk universitet
Katji Lindberg
doktorand i konstnärlig forskning,
Universitetet i Nordland, Bodö
Johanna Lindbo
MA litteraturvetenskap, Göteborgs universitet
Rikke Juel Madsen
doktorand, Institutet för samhälle och globalisering,
Roskilde universitet
Lena Minchenia
doktorand i kulturhistoria, Lunds universitet
Emil Månsson
student filosofi, Köpenhamns universitet
Anna Nygren
MA litteraturvetenskap, Stockholms universitet
Johanna Sjöstedt
MA genusvetenskap och idéhistoria,
Göteborgs universitet, koordinator
Moa Sjöstedt
BA Beckmans designhögskola, student Södertörns högskola
Malte Tellerup
masterstudent litteraturvetenskap, Köpenhamns universitet
Linn Alenius Wallin
MA genusvetenskap, Lunds universitet
Jutta Vikman
masterstudent i psykologi,
Köpenhamns universitet, koordinator