Att kårstyrelsen stryper debatten för att stoppa ett stöduttalande till demokratikämpar i andra länder är häpnadsväckande, tycker Davis Kaza i Arbetarpartiet. Kårstyrelsen svarar.

Den revolutionära vågen i den arabiska världen har få motsvarigheter i världshistorien. Aldrig tidigare har en proteströrelse spridit sig så snabbt från land till land. Störtandet av diktatorn Ben Ali i Tunisien inspirerade till den mäktiga rörelse som störtade diktatorn Mubarak i Egypten. Snart sagt varje land i arabvärlden skakas nu av protester. Dessutom har rörelserna gett inspiration till förtryckta i helt andra delar av världen. Från Iran till Kina till USA har protesterande hänvisat till Tunisien och Egypten.

VI I ARBETARPARTIET föreslog i en motion till kårfullmäktige att Umeå Studentkår borde uttala sitt stöd för de protesterande i den arabiska världen och fördöma regimernas brutala våld. Men kårstyrelsen, bestående av Moderaterna, Socialdemokraterna och Pedagogerna, valde att avslå motionen. Detta genom att, oärligt och fegt, hänvisa till att stöduttalandet stred mot en paragraf i kårens stadgar! Men någon paragraf i kårens stadgar, eller i svensk lag, som hindrar kåren från att stödja människor som kämpar för sina rättigheter finns inte. Precis som det inte finns någon paragraf som hindrar kåren från att ordna skidresor eller julmiddagar – så länge detta inte upptar kårens hela verksamhet.

NÄR VI PÅTALADE DETTA på kårfullmäktiges möte den 30 mars valde kårstyrelsen att med odemokratiska metoder strypa debatten! Att kårstyrelsen stryper debatten för att stoppa ett stöduttalande till demokratikämpar är häpnadsväckande.

PROTESTRÖRELSERNA i Mellanöstern och Nordafrika är en inspiration för alla som kämpar för sina rättigheter. Det kan vara början på en ny epok där arbetare, ungdomar och bönder världen över börjar ta kamp för sina rättigheter. Och att den högeroffensiv som inleddes med valen av Reagan och Thatcher 1979/80 nu går mot sitt slut. I denna nya epok kan inte en studentkår ledas av partier vars politiska synfält knappt sträcker sig över universitetsdammen. En kårstyrelse måste solidarisera sig med protesterande i andra delar av världen. Men även själv ta strid, exempelvis mot höga hyror.

ARBETARPARTIET STÄLLER upp i kårvalet den 2–5 maj. Vi vill bland annat återinföra en frivillig internationell solidaritetsavgift på till exempel 50 kr/termin. Pengarna skulle, i en första donation, kunna gå till de studenter som deltog i störtandet av diktatorn i Egypten och som skyddade museet i Kairo mot plundrare.

 DAVIS KAZA
Arbetarpartiet (f.d. Rättvisepartiet)

Majoriteten röstade ner förslaget

SVAR DIREKT: Umeå studentkårs presidium vill tacka Arbetarpartiets Davis Kaza för en tänkvärd insändare avseende kårfullmäktiges beslut rörande diskussionen om ett stöduttalande för de protesterande i Mellanöstern och Nordafrika.

Inledningsvis vill vi förtydliga att studentpartierna representerade i Umeå studentkår inte agerar utifrån direktiv från något riksparti. Vi betraktar oss som förtroendevalda i Umeå studentkårs fullmäktige och inte som representanter för våra moderspartier. Det är därmed inte korrekt att hänvisa till moderaterna och socialdemokraterna, utan hänvisningen borde i stället vara till Moderata studenter och Studentpartiet socialdemokraterna.

KÅRSTYRELSEN FÖRESLOG avslag på motionen till kårfullmäktige med hänvisning till kårens stadgar: 1 kap. 4 § Umeå studentkårs har som huvudsakligt syfte att medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid Umeå universitet samt främja sina medlemmars väl. Utifrån detta har styrelsen gjort följande prioritering:

Umeå studentkårs kärnverksamhet är utbildningsbevakning och studiesociala frågor, alltför många utsvävningar från denna kärnverksamhet gör organisationen otydlig och ineffektiv. För oss är det än mer centralt att ha ett tydligt syfte och en tydlig verksamhet då medlemskap i studentkårer numera är frivilligt. Organisationen måste vara förutsägbar och tydlig med sitt huvudsakliga syfte gentemot studenterna vid Umeå universitet.

ATT KÅRSTYRELSEN SKULLE ha ”strypt debatten” under odemokratiska metoder är en tolkning gjord av Arbetarpartiet, sittande i opposition. Vid ett fullmäktigesammanhang är det mest demokratiska att låta en majoritet besluta och i detta fall diskuterades frågan och en majoritet röstade sedan ned förslaget. Vidare uppmuntrar kårstyrelsen oppositionen till att driva andra debatter och skriva motioner till fullmäktige.

Umeå studentkårs presidium genom:
MICAELA MOLIN, Moderata studenter
ALEXANDER SZÖGI, Studentpartiet Socialdemokraterna
KATARINA NILSSON, Studentpartiet pedagogerna