Vad du säger i olika sammanhang har stor betydelse, likaså hur du agerar när du hör eller ser någon som beter sig olämpligt, skriver Män för jämställdhet i Umeå.

Mäns våld handlar om en problematisk manlighet som det pratas för lite om. Denna manlighet resulterar i att det är nästan bara är män som begår våldsbrått.

Statistik från BRÅ talar ett tydligt språk; 85 procent av de som misstänks för misshandel är män och det är nästan bara män som begår sexualbrott (97 procent).

Det är inte någon ensam galning det handlar om. Det är oftast vanliga män som begår våldshandlingar och de förekommer i alla typer av relationer.

I det här läget är det lätt att gå i försvar. Man vill inte bli inblandad. ”Jag har aldrig varit våldsam” är ett återkommande argument från alla typer av män. Bra så. Nästa steg är att inte bara luta sig tillbaka på detta argument. Prata om det med dina vänner, dina kollegor, din familj.

Fråga din mamma eller din syster hur de upplever sin vardag, och ta även en titt på ditt eget beteende. Att vara en del av problematiken innebär inte att du behöver ha slagit någon på käften. Vad du säger i olika sammanhang har stor betydelse, likaså hur du agerar när du hör eller ser någon som beter sig olämpligt. Hur du agerar, eller inte agerar avgör vilken typ av manlighet och samhälle vi får.

I debatten hörs begrepp som inte är helt lätta att förstå. Patriarkala strukturer. Maskulinitetsnormer. Könsmaktsordning. Men det första vi behöver göra är inte att förstå orden i sig. Vi måste börja med att synliggöra.

De som pratar mest om det här är kvinnor och det är kvinnor som blir rekommenderade att hålla sig inomhus eller klä sig på ett visst sätt för att undvika männens våld. Det är någonting i detta som är skevt, och det vill vi prata om.

Att helt enkelt prata mer om manliga normer, förväntningar och ansvar. Att prata om det egna ansvaret och ansvaret för hur vårt samhälle ser ut.

Tillsammans kan vi fördjupa oss i ämnet i studiecirklar eller bara prata över en kopp kaffe. Det viktiga är att vi är beredda att kämpa för att inte vara en del av problemet, utan en del av lösningen.

Det börjar med mig – och dig.

Mikael Rubin
Tobias Johansson
MÄN för Jämställdhet i Umeå.