Det nya krogimperium som Umeå studentkårs styrelse nu planerar bygger på mycket bristfälliga ekonomiska kalkyler och saknar affärsplan, skriver Davis Kaza och Joacim Strand i Arbetarpartiet. Kårstyrelsen svarar.

Arbetarpartiet anser att Umeå Studentkårs medlemmar behöver ett kårhus. Ett kårhus skulle kunna erbjuda bra verksamhet i samarbete med kårsektioner, studentföreningar och externa entreprenörer. Sittningar, restaurangverksamhet, artistbokningar och andra evenemang bör rymmas inom ett kårhus.

KÅRHUSVERKSAMHETEN SKA ske enligt försiktighetsprincipen – mot bakgrund av att Umeå Studentkår under 1990-talet gjorde stora förluster på att driva krogverksamhet. Något annat vore ansvarslöst mot kårens medlemmar.
I samband med en etablering av ett kårhus måste även framtiden för Scharinska Villan redas ut. Kåren hyr idag Scharinska av kommunen. Men då byggnaden är i behov av renovering är förutsättningarna för kårens verksamhet i förändring.

DET NUVARANDE STYRET för Umeå Studentkår, bestående av Socialdemokraterna, Moderata Studenter samt Folkpartiets studentförbund LS, tar inte ansvar. De vill leka storkrögare. De har konstaterat att studentkåren sitter på pengar – flera miljoner – och vill nu sätta sprätt på dessa. Allt tyder på att de vill bygga upp ett nytt krogimperium likt det kåren hade på 1970-talet, då man drev en av Sveriges största krogverksamheter i Universum-huset.

DET NYA KROGIMPERIUM som kårstyrelsen nu planerar bygger på mycket bristfälliga ekonomiska kalkyler och saknar affärsplan. Kåren har dels själva tänkt ta över Corona och ombilda detta till ett kårhus. Detta trots att kåren avvecklade sin tidigare verksamhet på Corona år 2000 – efter att ha gjort en förlust på 1,3 miljoner under åren 1990-2000! I kårstyrelsens underlag för det nya Corona nämns inte ens detta.

PÅ KÅRFULLMÄKTIGE den 10 april ville kårstyrelsen hasta igenom beslutet att åter starta verksamhet på Corona. I debatten framgick att kårstyrelsen var väl medvetna om de enorma ekonomiska riskerna för studenterna. Kårordförande Fanny Eriksson (S) ansåg dock att ett kårhus i Coronas lokaler var ett så ”sjukt, ballt och häftigt” projekt att man inte behövde bry sig om ”små detaljer” som en väl genomarbetad affärsplan!

TILL DETTA SKA LÄGGAS att M, S och LS även planerar att göra om Scharinska Villan till ett kårhus nr 2. Även detta projekt saknar mer djupgående ekonomiska beräkningar. Den samlade bilden blir att kårstyrelsen agerar fullständigt ansvarslöst och spelar ett högt spel med studenternas pengar.
Umeå Studentkårs medlemmar förtjänar ett kårhus. Men tidigare erfarenheter visar att ett sådant måste stå på en stabil ekonomisk grund.

DAVIS KAZA & JOAKIM STRAND
Arbetarpartiet

Budget ska tas fram

SVAR DIREKT: Först och främst är det oerhört glädjande att kårfullmäktige beslutade om att starta aktiebolaget som skall driva Kårhuset, där sektionerna kommer att bli majoritetsägare. Studenterna har under terminen bland annat i Vertex röstat upp frågan om att man vill ha ett kårhus.

SEKTIONERNA ÄR  på inget sätt mindre kompetenta att bedriva verksamheten än en extern entreprenör. De ekonomiska förlusterna som Arbetarpartiet pratar om här är tagna ur luften. Efter att Aktiebolaget har bildats kommer bolaget att jobba fram en affärsplan med budget och annat.

VI HÅLLER MED Arbetarpartiet om att medlemmarna förtjänar ett kårhus. Men det är nu vi har chansen. Sektionerna vill och vi vill. Och det kommer att stå på en stabil ekonomisk grund.
Arbetarpartiet och VSF har i den här debatten visat att de inte kan eller vill ta ansvar genom att utebli från beslutet i Kårfullmäktige. Det säger en del om på vilket allvar man tar sin plats som studenternas företrädare. Det vill säga, inte alls.

FANNY ERIKSSON (S), kårordförande
VIKTOR SJÖDIN (MS), vice kårordförande
KRISTOFFER FILIPSSON (LS), andra vice kårordförande
INGE BREED, Talman i Umeå studentkårs fullmäktige
MAJA WESTLING, Centerstudenter