Studentpolitikernas brist på respekt för grundläggande demokratiska principer är skrämmande, menar Arbetarpartiet i en i en insändare om årets kårval. Valnämndens ordförande svarar.

Arbetarpartiet krävde att årets kårval vid Umeå Studentkår skulle ogiltigförklaras och göras om. Skälet bakom detta krav var att ett nytt valsystem införts som lämnade fritt fram för valfusk.
Kårvalet genomförs via internet. Röstning sker via en hemsida, där kårmedlemmarna kan logga in och välja parti. Det enda som krävdes för att logga in och rösta i årets kårval var ett personnummer på en kårmedlem – vilken som helst. Den enda koll som genomfördes var om personnumret tillhörde en kårmedlem som ännu inte röstat. Sedan var det bara att klicka för att rösta.

MEN ETT PERSONNUMMER kan vem som helst få fram via Skatteverket. Det innebär att en student hade kunnat kolla upp personnumren på sina klasskamrater och sedan använda dessa nummer för att stödja något parti i kårvalet. Med minimal risk att upptäckas! Tidigare har den röstande behövt identifiera sig med kårlegitimationen och dess personliga student-ID-nummer. Detta alternativ var aktuellt även i år – men valdes bort av valnämndens ordförande.

BESLUTET ATT ÄNDRA valsystemet togs i hemlighet. Valnämndsordförande Linus Lundström (Vänsterpartiets Studentförbund) ändrade systemet helt på eget bevåg. Beslutet varken protokollfördes eller rapporterades till övriga i valnämnden. Men trots att de allvarliga demokratiska bristerna avslöjats slöt övriga partier i valnämnden upp bakom Lundström och slutförde valet. Via stickprovskontroller i efterhand skulle det dock kontrolleras om valfusk förekommit. Men den principiella frågan handlade inte om valfusk förekom eller inte – utan att valsystemet gjorde ett omfattande valfusk möjligt!

NÄR SÅ KÅRVALET VAR SLUT hade fem fall av oegentligheter i samband med valet, tyvärr, avslöjats. Två personer framträdde i TV och berättade att någon hade valfuskat genom att använda deras personnummer. Studentkåren själv bekräftade ytterligare tre fall av valfusk. Detta är mycket allvarligt. I ett val där enbart ca 700 personer röstar innebär 5 röster skillnaden mellan att ett parti kan ta mandat – eller inte. Detta ska jämföras med landstingsvalet i Västra Götaland 2010. Detta val gjordes om efter att 174 av nästan en miljon röster behandlats felaktigt. Demokrati är allvarliga saker.

MEN INTE PÅ UMEÅ STUDENTKÅR. De fem personer vars personnummer missbrukats i ett valfusk fick helt enkelt sina röster raderade ur systemet. Därefter genomfördes stickprovskontrollerna som skulle upptäcka om valfusk förekommit. Då, efter att fem fall av valfusk raderats ut, konstaterade valnämnden att inget fusk hade förekommit! Stickprovskontrollerna genomfördes dessutom via telefon – på valborgsmässoafton! Saknar valnämnden (V, M, S, FP och C) varje form av självkritik?

BRISTEN PÅ RESPEKT för grundläggande demokratiska principer bland studentpolitikerna är skrämmande. Valnämndsordförande Lundström och hans gelikar verkar inte anse att de har handlat felaktigt. Den bild som träder fram är bilden av en generation politiker – framtidens kommunalpolitiker och riksdagsledamöter – som saknar respekt för demokratin. Lundström är jämngammal med näringsminister Annie Lööf (C) som, bland mycket annat, lämnat felaktiga uppgifter till Konstitutionsutskottet. Lööf personifierar denna nya generation av politiker.

I SAMBAND MED KÅRVALET i Umeå har representanterna för denna nya generation avslöjat sig själva. Deras handläggning kårvalet innebär ett nederlag för demokratin. Arbetarpartiet bojkottade kårvalet eftersom vi inte ville medverka till att legitimera övergreppen på demokratin. Vi förväntar oss nu att valsystemet ändras inför framtida kårval.

JOACIM STRAND
DAVIS KAZA
LARS-ERIK UTBERG

Arbetarpartiet

Stadgarna ska stärkas

SVAR DIREKT: De stadgar som reglerar valsystemet kommer att ses över och förtydligas och stärkas. Valnämnden har beslutat om att inkomma med en önskan om att så ska ske till kårfullmäktige, vilket också Arbetarpartiet är medvetna om, då de närvarande på det möte då det beslutades. Behovet av en sådan översyn är dessutom något kårens inspektor framfört, samt att det verkar finnas stort samförstånd mellan kårpartierna i den frågan.

ATT ÅRETS VALSYSTEM blev som det blev är ett resultat av olyckliga omständigheter, då det kort innan valet inleddes framkom att de ID-nummer som återfanns på Mecenat- och Campuskorten i många fall var felaktiga och ett system där de numren skulle användas därför vore olämpligt. De ageranden som valnämnden i övrigt företagit har varit i samråd med kårens inspektor för att göra det bästa, ur ett demokratiskt perspektiv, av en olycklig omständighet.

LINUS LUNDSTRÖM
Ordförande valnämnden 2012/2013