Börja bygg kåren underifrån, på riktigt. Det första steget till att engagera är att inkludera, menar Alexander Haraldh, engagerad i nybildade Rimligt Initiativ för Kåren.

Jag var och lyssnade på kårvalsdebatten idag och som sektionsordförande jag blev lite provocerad av flera av VSF:s uttalanden. Ett sådant uttalande var att ”ett sektionsbaserat val skulle föra inflytandet ännu längre bort från studenterna eftersom många distansstudenter och fristående kursare inte tillhör någon sektion.”

Till att börja med förstår jag inte riktigt vad VSF menar med ”inte tillhör”. Läser man vid HumFak och är medlem i Umeå studentkår tillhör man HumSek såvitt jag vet. Men jag kanske har fel? En diskussion kan däremot föras kring HUR representerade distansstudenterna blir.

Jag sitter som ordförande för HumSek och visst, jag är programstudent och jag läser här på plats på campus, precis som alla andra medlemmar i sektionens styrelse. Men jag är också distansstudent och fristående kursare. I sin argumentation utgår VSF ifrån att distansstudenter och kursare skulle vara en homogen grupp, en grupp där alla dessutom tydligen är ”vänstermänniskor”. För det är något som blir inbegripet i deras argumentation när de vägrar sätta saker i relation till verkligheten.

Om man bortser från RIK, Rimligt Initiativ för Kåren, som jag själv kandiderar för, finns det två andra listor att välja mellan i år, dessa är båda tydligt vänsterpolitiska. Är det rimligt? De politiska listorna kan uppenbarligen inte representera kårens alla medlemmar. Bevisligen klarar de inte av att engagera medlemmarna.

Förra året ställde VSF inte upp i kårvalet och i år ställer inte Socialdemokraterna och Moderat Student upp, till följd av att de inte kunnat engagera tillräckligt många medlemmar i kårfullmäktige. Detta trotts att det gick till val på att det skulle göra just det!

Vi måste sätta RIK:s förslag om att ge sektionerna mer inflytande i relation till hur arbetet sker idag. Ingen lösning är prefekt, det betyder inte att vi inget borde göra. De politiska listorna klarar inte av att representera medlemmarna, än mindre klarar de av att inkludera och engagera dem i arbetet. Det är dags att ge sektionerna en chans. För sektionerna kommer sannolikt kunna säkerställa en bred representation och ett kontinuerligt engagemang på ett sätt de politiska listorna bevisligen inte kunnat.

Börja bygg kåren underifrån, på riktigt. Det första steget till att engagera är att inkludera. Det är ett arbete som sektionerna och kårföreningarna jobbar med dagligen. Visserligen med varierad framgång, men historiskt sett nästan alltid med framgång. Kanske är det också ett underliggande problem för sektionerna att de idag inte har någon röst i kårfullmäktige? Att de inte har något direkt inflyttande i vad kåren gör centralt.  

Detta vill RIK ändra på, och det är därför jag ställer upp som en av RIK:s kandidater i år. Sektionerna och kårföreningarna gör idag redan ett stort studentfackligt arbete. I programråd, på institutions och fakultetsnivå i kommittéer och nämnder. Det är sektionerna och kårföreningarna som bäst vet vad medlemmarna vill och behöver. Därför tycker jag att sektionerna också borde ha ett större inflyttande i vad kåren gör.

Vore det inte rimligt att en student som känner till ditt program, din förening och din sektion också är den som representerar dig och dina behov i kårfullmäktige. Istället för ett politiskt parti du inte har någon anknytning till. Att humaniststudenter ska få representeras av humanistudenter som blivit valda att sitta i kårfullmäktige i egenskap av att de är just humanistudenter.

Vi vill göra kårvalet mer demokratisk genom att ta bort partipolitiken från kåren. Om du som jag tycker att detta låter rimligt, råder jag dig att också rösta på ett Rimligt Initiativ för Kåren. Rösta på RIK.

Alexander Haraldh
RIK-kandidat