Klimatkrisen kommer att lösas genom nya innovationer och forskning, inte med förbud och skam, menar Johan Lindgren som vill se en mer nyanserad debatt om flygandet på universitetet.

Johan Lindgren.

I de senaste numren av Vertex har jag tagit del av debatten kring flygande kopplat till universitetet. Tyvärr har debatten frångått nyans och fastnat i ren och skär populism, vilket snarare försvårar våra möjligheter att nå klimatmålen.

Istället för att diskutera flygandets beståndsdelar, där man ser till såväl fördelar som nackdelar, klumpas allt flygande ihop och utmålas som en av miljörörelsens värsta fiender. Oaktat den vikt flyget har i dagens samhälle och den förhållandevis låga påverkan delar av flyget har.

Exempelvis står inrikesflyget  bara för ca 1 procent av Sveriges totala utsläpp (www.transportstyrelsen.se). Trots det vill många straffbeskatta och omöjliggöra vad som för Norrland är helt nödvändigt, istället för att satsa på enklare åtgärder som minskar utsläppen utan att försvåra landsbygdsutvecklingen eller forskningen.

När Stockholm exempelvis slutar elda med kol för att värma lägenheterna, en åtgärd som är helt onödig då spillvärme från Forsmark hade kunnat användas, minskar det utsläppen motsvarande hela inrikesflyget (https://www.dn.se).

En satsning på LKAB:s forskning för att kunna värma asfalt med elektricitet istället för fossila bränslen skulle, om satsningen ger utfall, minska utsläppen med en lika stor andel som inrikesflyget (https://www.lkab.com). Budgeten för hela projektet är 20 miljoner kronor, att jämföra med subventionerna av elcyklar för 350 miljoner kronor (https://www.svt.se).

Eller varför inte göra en statlig satsning i LKAB och SSAB:s projekt att tillverka stål utan kol, med potential att minska Sveriges totala utsläpp med nästan 11 procent (https://www.nyteknik.se)? Det motsvarar en minskning på nästintill hela inrikesflyget och utrikesflygets totala utsläpp, två gånger om. 

Klimatkrisen kommer lösas genom nya innovationer och forskning, inte med förbud och skam. Ett digitalt möte kan inte alltid ersätta ett fysisk, och om ett enda fysisk möte skulle leda till ett projekt likt något av dem ovan är det en värd investering!

Givetvis ska universitetet inte flyga i onödan och min utgångspunkt är att alternativa resesätt används, när så är möjligt. Men vi kan nå våra klimatmål på ett kostnadseffektivt sätt utan att i grunden förändra förutsättningarna för att bedriva forskning och utan att förändra livsförutsättningarna för landets invånare. I vart fall om vi slutar fatta beslut enbart utifrån rådande populism.

Därför röstade jag nej till motionen om flygstopp på kårfullmäktiges möte.

Johan Lindgren