Sedan Alliansen tillträdde 2006 har studenternas ekonomi stärkts kraftigt, menar moderaterna Betty Malmberg och Jan Ericson.

När Alliansen tillträdde 2006 låg studiemedlen efter 12 år med Socialdemokratisk regering långt under vad som krävdes för att studenternas ekonomi skulle gå ihop. Samtidigt bestraffades studenter som arbetade extra genom att få studiemedlen reducerade.

MODERATERNA MENAR att studenter måste kunna ska klara sin ekonomi när de studerar, även om de inte har möjlighet att arbeta vid sidan av studierna. Sedan Alliansen tillträdde 2006 har därför studenternas ekonomi stärkts kraftigt.

2006 HADE EN STUDENT totalt 7 860 kronor per månad att röra sig med. Idag har beloppet ökat till 9 776 kronor. De senaste åren har studiemedlen äntligen legat i nivå med det som behövs och enligt CSN:s senaste rapport tycker allt fler studenter att deras ekonomi går ihop. Samtidigt har regeringen höjt bostadsbidraget för studenter, och vi har höjt tilläggsdelen för studiemedel som lämnas till studerande med barn. Sverige har idag ett av världens mest generösa studiefinansieringssystem.

NÄSTA ÅR FÖRESLÅS studiemedlet öka med ytterligare 1 000 kronor per månad för att anpassas till studenternas ökande kostnader. Totalt blir studiemedlet 10 777 kronor per månad nästa år, varav bidragsdelen utgör drygt 3 000 kronor. Därmed överträffas de nationella studentorganisationernas genomsnittsbudget för en student med god marginal.

RÄNTAN PÅ STUDIELÅN har också sjunkit. År 2007 var den årliga räntekostnaden 2,1 %. I dag är räntan nere på rekordlåga 1,2 % tack vare att regeringen har tagit ansvar för Sveriges ekonomi och hållit ordning och reda i de offentliga finanserna. Det har aldrig varit billigare att finansiera sina studier med studielån, och för de flesta är det en god investering i bättre jobb och högre lön.

REGERINGEN HAR OCKSÅ höjt fribeloppet i flera omgångar. I år höjs det med ytterligare 30 000 kronor från 142 400 kronor till cirka 172 400 kronor per kalenderår. Så mycket kan en student tjäna extra vid sidan av studierna utan att få studiemedlet reducerat. Bestraffningen av studenter som arbetar extra är nu historia.

TACK VARE jobbskatteavdraget beskattas dessutom studenternas extrainkomster inte heller lika hårt som tidigare, och en student som får sitt första arbete efter studierna kommer att få behålla betydligt mer av sin lön tack vare Alliansens skattesänkningar.

DET KOMMER alltid att vara bättre att vara student i Sverige med en Alliansledd regering!

JAN ERICSON (M)
riksdagsledamot utbildningsutskottet
BETTY MALMBERG (M)
riksdagsledamot utbildningsutskottet