Dagens bostadsbrist bland studenter måste tas på allvar. Med vårt förslag skulle 10 000 nya studentbostäder kunna påbörjas redan under nästa mandatperiod, skriver Per Bolund, Miljöpartiet.

Bostadsbristen för Sveriges studenter är extrem. En student kan idag ställa sig i kö till studentbostad och få en kötid som är fem år längre än studietiden. Sveriges förenade studentkårer (SFS) har kartlagt bostadssituationen på 30 studieorter och det är en dyster bild som framträder. 2013 års bostadsrapport visar att enbart 4 av 32 orter kan garantera nya studenter en bostad inom 30 dagar. Främst gäller det de stora städerna men även på mindre högskoleorter drabbas många studenter av bristen på bostäder.

DAGENS BOSTADSBRIST och dess konsekvenser måste tas på allvar. På kort sikt handlar det om individens möjlighet till utbildning men på lång sikt påverkar bostadsbristen ortens, regionens och till och med landets, kompetensförsörjning.

DET ÄR SKRÄMMANDE att Alliansregeringen, med bostadsminister Stefan Attefall i spetsen, saknar politik för att möta bostadsbristen. Sverige står just nu i en verklighet där studenter tvingas tacka nej till drömutbildningen för att de inte kan hitta tak över huvudet på studieorten. Detta är springnotan som lämnas kvar av politiker som inte längre vågar tänka nytt för att lösa våra gemensamma problem.

ENLIGT STUDENTBOSTADSFÖRETAGEN skulle det sammanlagt behövas 20 000 nya studentbostäder. Idag. Under Alliansenstid vid makten har nybyggnation varit låg. Enligt siffror från Riksdagens utredningstjänst har det byggts i genomsnitt 160 nybyggda studentbostäder per år under de senaste tre åren.

MILJÖPARTIET TAR bostadsbristen på allvar. Vi går därför fram med ett krispaket för att byggandet av studentbostäder ska komma igång. Vi vill bland annat införa en villkorad statlig medfinansiering vid nyproduktion av studentbostäder. Idag finns ett liknande investeringsstöd för nybyggnation av äldrebostäder. Boverket har utvärderat investeringsstödet till äldreboenden och skriver att reformen har gett positiva effekter på utbudet av äldreboenden. Med vårt förslag skulle 10 000 nya studentbostäder kunna påbörjas redan under nästa mandatperiod.

ALLA STUDENTER HAR rätt att bo bra. Med Miljöpartiets förslag tar vi ett stort steg för att ge alla studenter ett bra boende.

 PER BOLUND
Ekonomiskpolitisk talesperson, Miljöpartiet