Idag har vi suttit i skolan och läst på om ett test –Myers Briggs Type Indicator, som är baserat på Jungs teorier om olika personlighetstyper. Testet används vitt och brett exempelvis inom rekrytering, för att föutsäga vilken person som är bäst lämpad för en viss anställning. Det har visat sig att testet inte kan sägas vara särskilt tillförlitligt. Man skulle kunna tänka att vi har kommit längre idag än att kategorisera människor och dela in folk i fack som egentligen inte finns. Men facktum är ju att sådan här tester finns överallt.

Jag minns fortfarande när jag på gymnasiet och skulle genomföra ett test som skulle säga vilken universitetsutbildning som passade mig. Resultatet? Jag skulle passa lika bra (eller dåligt?) på alla utbildningar. Utom en, som i princip skulle passa mig perfekt, enligt detta test; Jägmästare. Nog för att jag fortfarande inte vet vem jag är, men är det något jag vet så är det att jag inte skulle trivas med att jobba som jägmästare, och ja, det säger jag utan att ha prövat. Men om man redan efter ett steg i skogen börjar tänka på hur skönt det ska bli att komma hem igen, ja, då tror jag inte man har mycket att göra varken som jägmästare eller något annat som berör djur och/eller natur. Och nej, de som jobbar som jägmästare vandrar förmodligen inte runt i mossan, utan vänder snarare på papper.  Men artificiell mossa lockar inte heller. (Den enda texten jag inte läst i Filter sedan jag inledde mitt destruktiva förhållande med tidningen, är ett reportage om skogsindustrin.)

När jag skulle välja utbildning trodde jag att det var rationellt att  gå efter ett ”vetenskapligt utformat test”, som skulle, om inte guida mig till rätt fåra (blev ett dike i stället), så i alla fall ge en fingervisning om vad som var rätt. Nu blev det jag som gav testet fingervisning i stället,  i form av långfingret. Som bekant blev det inte en utbildning som delvis bedrivs i skogen. I stället ägnar jag mig åt det mossiga analyserandet att fundera på vad som gör att vissa associerar olika svampars utformning till mänskliga extremiteter och vad Freud skulle ha sagt om detta. Och det är då. Det är då jag tänker att jag valt rätt program ändå. Mossigt eller ej.